Revolutie Cruijff stuit op vijfde colonne

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Johan Cruijff zijn fluwelen revolutie inzette. Hij deed dat met een column met de titel: ‘Dit is Ajax niet meer.’ Cruijff pakte vervolgens de handschoen op en via de ledenraad, waar hij een groep oud-voetballers wist neer te zetten, kreeg El Salvador eindelijk grip op de jeugdopleiding. In de bestuurslaag wordt de groep Cruijff echter nog steeds volop tegengewerkt. De reden hiervoor formuleerde Cruijff ironisch genoeg al in zijn column in september: “Daar komt bij dat de club veranderd is in één grote vijfde colonne.”

Deze vijfde colonne verzet zich hevig tegen iedere vorm van verandering en daar hebben ze ook alle reden toe. De vijfde colonne bestaat uit verschillende machtsgroeperingen binnen de organisatie van Ajax. e medische staf, die zeer hechte banden heeft met verschillende scholen, stampt ondertussen allerlei prestigeprojecten uit de grond zonder dat de prestaties op medisch gebied daar beter van worden. De hoofdrolspelers uit kamp Coronel hebben er belang bij dat de functies waar zij al jaren in acteren blijven bestaan, terwijl ‘scholletje’ Danny Blind inmiddels ook zijn bondgenoten binnen Ajax heeft gevonden. De amateurs uit zaterdag 3 bieden met Piet Keizer een middenweg aan, maar of dat een gulden middenweg is, is zeer de vraag.

Vijfde colonne

De vijfde colonne heeft er veel belang bij om op het pluche te blijven zitten. Er word, onder meer via scholen, namelijk veel geld verdiend aan Ajax. Daarnaast is Ajax een wereldberoemd instituut waar degenen die zich in de bestuurslagen kunnen laveren, status aan ontlenen. Om nog maar te zwijgen over het vorstelijke salaris dat een Ajax-bestuurder ieder jaar, ongeacht welke prestaties geleverd worden, mag opstrijken.

Sinds de beursgang en de daarbij behorende wettelijke regels kwam er ruimte voor meer bestuurs- en topfuncties bij Ajax. Daardoor ontstond er een waterhoofd in de bestuursstructuur van Ajax, een veel te grote bestuurlijke overhead. In deze posities schoof vervolgens een beperkt aantal bestuurders elkaar de functies toe.

In het rapport Cruijff wordt een begin gemaakt met het opruimen van deze bestuursstructuur. Cruijff maakt allereerst schoon schip in de organisatie van de Toekomst. Hij wordt daarin bijgestaan door bekend oud-voetballers die vinden dat bij Ajax de focus weer moet liggen op voetbal en dan voornamelijk op de jeugdopleiding, die ooit een goudmijn was voor de club. Deze oud-voetbalers zijn inmiddels niet meer ongeletterd, maar in het bezit van kennis, ervaring en een grenzeloos internationaal netwerk van allerlei topspecialisten in het voetbal.

Het idee van Cruijff is dat de harkstructuur wordt omgezet in een wielstructuur, waardoor onnodige managementfuncties in de toplaag verdwijnen. Deze mensen in deze gelederen van de club hebben binnen de club namelijk veel macht, maar de belangrijke mensen op de werkvloer, trainers en spelers, hebben geen enkel belang bij hun aanwezigheid. Dit voorstel voor verandering, waarin bestuurders en ander managementpersoneel die weinig tot niets toevoegen aan het beter maken van Ajax-voetballers verdwijnen, zorgt voor hete grond onder de voeten van deze elitaire bestuurslaag binnen Ajax. Dat het verzet tegen Cruijff juist vanuit de bestuurlijke hoek de kop opsteekt, is dan ook niet verwonderlijk.

Da Vinci Groep

De Da Vinci Groep, gevestigd in Amsterdam, verdient al jaren geld bij de Ajax NV. Ze hebben geholpen om Ajax TV op te zetten en claimen de deal met Aegon gefaciliteerd te hebben. Aangezien de Da Vinci Groep geen liefdadigheidsinstelling is, zullen ze hoogstwaarschijnlijk een deel van het sponsorbedrag opgestreken hebben wegens bewezen diensten.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Da Vinci Groep is Hein Blocks. Deze oud-bestuurder, van 2001-2006 was Blocks de financiële man in het Ajax-bestuur, zit tevens in de ledenraad van Ajax. In die hoedanigheid was hij één van de vijf mensen die tegen het vertrek van de Raad van Commissarissen stemde. Naast hem deden waarschijnlijk ook Marc Stuut, Mark Geestman, Cees Vervoorn en Klaas Vos dat. Tevens zat hij in de door Uri Coronel gevormde financiële commissie.

Toen bleek dat een groot deel van de ledenraad (zeventien tegen vijf) de Raad van Commissarissen wel weg wilde hebben, nam Blocks het heft in eigen hand. Als kandidaat voor de te vormen bestuursraad stuurde hij een brief naar de Raad van Commissarissen met het verzoek niet op te stappen totdat de nieuwe bestuursraad, waar Blocks deel van uit zal maken, gevormd was. Deze zou de zaak dan zes weken aankijken en vervolgens een beslissing nemen.

Mark Geestman is op zijn beurt partner bij de Da Vinci Groep. Daarnaast zat hij in de ledenraad, de klankbordgroep verenigingszaken die achter het vormen van de bestuursraad zat en de voordrachtscommissie die de bestuursraad heeft samengesteld. Voor die bestuursraad benaderde hij dus onder meer Blocks, die hij kent via de Da Vinci Groep. Op 10 december 2011 gaf Geestman zijn functie in de ledenraad en voordrachtscommissie bestuursraad op.

Opvallend is dat de Delta Lloyd groep aandeelhouder is van de Da Vinci Groep. Delta Lloyd is tevens grootaandeelhouder bij Ajax en maakte in die hoedanigheid onlangs bekend te overwegen de aandelen te verkopen.

In de Raad van Commissarissen van de Da Vinci groep zit ook Arie van Eijden. Van Eijden was bij Ajax van 1977 tot 1986 bestuurslid en was in die hoedanigheid betrokken bij de Fiod-affaire, waarna hij geroyeerd werd als lid. In oktober 2000 draaide Ajax het royement van Arie van Eijden terug, waarna hij algemeen directeur werd.

De broer van Arie van Eijden, Cor van Eijden is de vertrouwenspersoon van de teamleiders van de jeugdelftallen en zaterdagelftallen bij Ajax. Hij is de voormalig voorzitter van de ledenraad van Ajax en in die hoedanigheid maakte hij de breuk tussen Johan Cruijff en Marco van Basten in 2008 van nabij mee. Ook was Cor van Eijden lid van de klankbordgroep verenigingszaken die het idee van een bestuursraad voor heeft gesteld. Binnen de groep teammanagers, waar Van Eijden een soort spokesman van is, staan enkele leiders negatief ten opzichte van Cruijff en co. Eén van hen is Ruud Haarms (leider B2), die tijdens de ledenraadvergadering van 28 november een vlammend betoog hield gericht tegen Cruijff. Daarnaast was Haarms lid van het klankbord verenigingszaken.

Sinds de zomer van 2011 is Henk Kesler eveneens toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Da Vinci Groep. Opvallend genoeg werkte de Da Vinci Groep de laatste jaren ook samen met de KNVB, waar Kesler van 2000 tot 2010 directeur betaald voetbal was. Hij volgde Arie van Eijden op.

Henk van de Wetering, hoofd opleidingen bij de KNVB en sinds 2008 senior adviseur sport bij adviesbureau BMC, is een andere opvallende figuur. Hij is ook projectleider van het project Masterclass BMC – Ajax, door Van den Boog geïnitieerd, waarin de jeugdtrainers opgeleid moeten worden naar een hoger topsportniveau. Ook de Hogeschool van Amsterdam is hierbij betrokken. Op 23 oktober haalde Van de Wetering in het Parool uit naar Jonk en Bergkamp.

De nieuwe algemeen directeur van Ajax, Martin Sturkenboom, is op zijn beurt weer afkomstig van de KNVB. Toen Ajax hem benaderde legde de KNVB hem geen strobreed in de weg.

Medische staf

Binnen de medische wereld bij Ajax is Cees Vervoorn een belangrijke spil. Vervoorn is momenteel lid van de ledenraad. Hij zat tevens in de voordrachtscommissie voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast was hij beoogd kandidaat voor de te vormen bestuursraad. Vervoorn was waarschijnlijk één van de vijf uit de ledenraad die tegen het vertrek van de Raad van Commissarissen stemde.

Via de Hogeschool van Amsterdam, waar hij lector topsport is, heeft Vervoorn zakelijke belangen binnen Ajax. Zo komen de stagiairs fysiotherapie, die bij de jeugdteams van Ajax actief zijn, van de HvA af. Daarnaast is de Hogeschool van Amsterdam in september 2010 begonnen met het geven van de Masterclass Ajax Jeugdopleiding. Dit gebeurde onder meer in samenwerking met de Vrije Universiteit en adviesbureau BMC (zie hiervoor).

Via zijn functie als lector topsport heeft Vervoorn contacten bij het ROC. In april 2011 maakte Ajax bekend samen met het ROC het Ajax College te starten.

Van 1999 tot 2006 was Vervoorn directeur van de Alo. Zelf heeft Vervoorn gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Steven ten Have en Marjan Olfers, leden van de Raad van Commissarissen, werken tevens aan de Vrije Universiteit.

Jan Willem Teunissen, fysieke trainer bij Ajax, heeft connecties met al deze organisaties. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel is hij leraar aan de ALO, waar Vervoorn lector is, en hij doet promotieonderzoek via Ajax aan de Vrije Universiteit. Samen met ‘voetbalprofessor’ Geert Savelsbergh, hoofd van de sectie bewegingswetenschappen bij de Vrije Universiteit, maakte hij in de zomer van 2010 een snoepreisje naar Zuid-Afrika. Dit snoepreisje werd mede mogelijk gemaakt door hun contacten binnen Ajax. Savelsbergh kent op zijn beurt Vervoorn weer, getuige het boek ‘Lichamelijke Opvoeding in Beweging’ van H.M. Toussaint.

In Zuid-Afrika onderwezen ze via het zogenaamde multi-skills programma. Dankzij dat programma moesten jeugdspelers van Ajax in hun jonge jaren minder met de bal trainen, maar onderwezen worden in andere sporten. Dit zouden deze jeugdspelers minder eentonig vinden dan enkel voetballen. Daarnaast zou het de kans op blessures op latere leeftijd verkleinen en werden de spelers er meer complete atleten van. Dit programma is bedacht door René Wormhoudt, die conditietrainer is bij Ajax. Wormhoudt was binnen Ajax een groot voorstander van de Powerhill. Deze heuvel heeft allerlei verschillende trappen en hellingshoeken en het beklimmen hiervan zou bijdragen aan de fysieke gesteldheid van de verschillende spelers.

Hoofd medische zaken bij Ajax is Edwin Goedhart, die tegelijkertijd bij de Vrije Universiteit werkt als sportarts. Hij is de voormalig adviseur van Vervoorn bij de GDS-commissie en werkte eerder met Van Gaal bij AZ. Samen met promovendus Tom Stevens (eveneens opgeleid aan de Vrije Universiteit) is Goedhart de initiatiefnemer achter het blaaslab van Adidas, genaamd Adidas miCoach Performance centre.

Of de uitvoerders van het plan Cruijff, dat voornamelijk gestoeld is op het aanleren van technische en tactische vaardigheden, de voorkeur zouden hebben gegeven aan de bouw van een powerhill, is twijfelachtig. Bovendien ligt het in de verwachting dat de uitvoerders van het plan Cruijjff de wetenschap in de dienst willen stellen van het voetbal. Goedhart stelt echter de wetenschap centraal en meldt dat deze wetenschap Ajax weer aan de top zal brengen. Hier lijkt dus sprake van conflicterende belangen.

Typerend voor de werkwijze van de bestuurders en academici is dat bijvoorbeeld de powerhill er doorheen gedrukt werd, toen er na het vertrek van Jan Olde Riekerink een machtsvacuüm ontstond. Want pas op 7 juli, zes dagen nadat Van den Boog en Olde Riekerink waren vertrokken en nog voordat Jonk en Bergkamp het daadwerkelijk voor het zeggen kregen, werd de bouwvergunning verleend door de Gemeente Ouderkerk aan de Amstel.

De namen die aanwezig waren bij de opening van het blaaslab zeggen veel: Uri Coronel, Rik van den Boog, Edwin Goedhart en Frank de Boer. Geen enkele jeugdtrainer dus, terwijl het lab aanvankelijk ook voor hen bedoeld was. De Vrije Universiteit, die in het centrum allerlei tests kan uitvoeren, profiteert wel van de bouw van het lab. Prestige is immers van groot belang om meer subsidiegelden los te weken voor wetenschappelijk onderzoek.

Dat al deze mensen elkaar kennen en vrienden van elkaar zijn, hoeft geen probleem te zijn zolang er kwaliteit geleverd wordt. Dit is echter aantoonbaar niet het geval. Zo zoekt een groot aantal spelers uit de A-selectie externe begeleiding bij andere fysiotherapeuten. Vooral Leo Echteld is populair bij de huidige selectie.

Een ander minstens zo groot probleem is dat de sportmedische en sportwetenschappelijke staf verantwoording aflegt aan de Algemeen Directeur. Dit betekent in de praktijk dat de kwaliteit van de medische staf uiteindelijk beoordeeld moet worden door iemand die er geen verstand van heeft (in het voorgaande jaar door Van den Boog en Van der Aat). Goedhart heeft deze vreemde constructie afgedwongen bij zijn terugkeer bij Ajax, vermoedelijke om zijn eigen gang te kunnen (blijven) gaan. Cruijff heeft echter in meerdere interviews gezegd dat de medische staf slechts twee doelen heeft in een voetbalclub: de spelers moeten fit zijn en ze moeten de training leuk vinden. Medici en conditietrainers moeten dan ook werken in dienst van de technische mensen binnen de club, in het plan Cruijff dus het technisch hart.

Daarnaast is het aantal blessures in de periode dat Michael Lindeman als conditietrainer bij Ajax werkte aanmerkelijk lager dan in de jaren dat Wormhoudt verantwoordelijk was (2008-2009 en 2011-2012). In 2011-2012 zijn er gemiddeld vier blessures per speelronde, in 2010-2011 3,2, in 2009-2010 2,3 en in 2008-2009 maar liefst vijf. Of er een aantoonbaar verband tussen beide is, is moelijk te zeggen, maar de cijfers spreken in het voordeel van Lindeman. De eindsprint van Ajax in de seizoenen dat Lindeman de leiding had over het fysieke aspect, suggereert dat een betere medische staf misschien zelfs de sportieve prestaties bevordert. En betere prestaties leveren uiteindelijk weer geld op voor de club.

Het is maar zeer de vraag of de medische staf van Ajax maximale kwaliteit levert. Misschien is deze wel aan een stevige vernieuwing toe is. Zolang belanghebbenden van de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit echter de touwtjes bij Ajax in handen hebben en de medische staf verantwoording moet afleggen slechts aan de directie, zal dit niet gebeuren.

Het aantal blessures van Ajax in de laatste vier seizoenen uitgezet per speelronde.

Kamp Coronel

Zoals gemeld in mijn eerdere artikel heeft sinds 1989 een vaste groep mensen de touwtjes bij Ajax in handen. Tot deze groep behoren Hennie Henrichs en Uri Coronel. Henrichs toonde zich al eens een fel tegenstander van Cruijff, toen El Salvador in 2008 aan de ledenraad zijn plannen met de club presenteerde. Henrichs was niet van plan daaraan mee te werken: “Als de ledenraad van plan is Cruijff de jeugdopleiding te laten hervormen, dan moeten jullie een andere commissaris zoeken.”

Hennie Henrichs was de beoogd voorzitter van de nieuwe bestuursraad en is daarnaast voorzitter van de bordjesclub. Dit is een instituut voor mensen die al meer dan 25 jaar lid zijn van Ajax. Tijdens de laatste bijeenkomst waren onder andere Ton Pronk, Danny Blind, Uri Coronel en Arie van Os aanwezig.

Jan Buskermolen, die ook deel uitmaakte van de beoogde bestuursraad, staat algemeen bekend als een goede vriend van Henrichs. Buskermolen is momenteel trainer van de Ajax veteranen en voorzitter van de evenementencommissie. Dit doet hij onder meer met zijn eigen bedrijf Sparkling Xperiences. Vanuit zijn rol als trainer bij de zaterdag veteranen heeft Buskermolen, net als Henrichs overigens, een band met verenigingsmanager Ed Lefeber. Lefeber is formeel gezien in dienst van de Ajax NV. Hij coördineert op zijn beurt weer de evenementen op de Toekomst.

Het interim-bestuur heeft een mandaat de mening, dat de vereniging het vertrouwen in de Raad van Commissarissen op heeft gezegd, van de ledenraad te verkondigen op de aandeelhoudersvergadering en de komende algemene ledenvergadering te organiseren en voor te zitten. De mensen in dit interim-bestuur zijn, op voorzitter Rob Been junior na, nauw gelieerd aan Uri Coronel. Ernst Ligthart benoemde Coronel in 2008 tot voorzitter en Roger van Boxtel schreef mee aan het rapport Coronel.

Danny Blind

Danny Blind heeft ondertussen vrijwel iedere positie binnen Ajax bekleed, maar dit was weinig succesvol. Bekend is zijn goede band met Louis van Gaal. In 2003 was Blind hoofd opleidingen toen Van Gaal technisch directeur was. Daarnaast was Blind jarenlang de aanvoerder van het elftal van Louis van Gaal.

In de pleitnotities van de advocaten van Cruijff valt te lezen dat Blind zijn boekje te buiten ging door buiten het medeweten van het technisch hart een scout in te huren. Waarschijnlijk was dit de voormalig hoofd scouting, ten tijde van Van Gaal, Ton Pronk. In oktober bezocht Blind immers nog samen met Pronk wedstrijden in Duitsland

De zoon van Ton Pronk, Robin Pronk, wilde zich deze zomer niet voegen naar de plannen van de groep Cruijff. Pronk is een dominante teamtrainer (zie de Ajax documentaire ‘Daar hoorden zij Engelen zingen) en daar is momenteel geen behoefte meer aan op de Toekomst. Er speelden geruchten over vervangende baan bij Almere City FC, maar dat weigerde hij. De familie Pronk is dus niet bepaald pro-Cruijff.

Daarnaast is de secretaresse van de scouting, Barbara Traanberg, ook secretaris van de ondernemingsraad. Ze is overigens het enige lid van de ondernemingsraad, dat werkzaam is op de Toekomst. Dat betekent dat alle negatieve informatie die over het functioneren van Jonk/Bergkamp in de brief van de ondernemingsraad aan de Raad van Commissarissen stond, bij Traanberg bekend was. Uit de trainersverklaring op 17 november () blijkt dat Traanberg Jonk/Bergkamp nooit heeft ingelicht over de zogenaamde wanorde op de Toekomst (de trainers herkenden dit zo te lezen niet) vóór de bewuste brief van de ondernemingsraad, die verstuurd werd op 15 november, de dag van de benoeming van Louis van Gaal, Martin Sturkenboom en Danny Blind. De huidige bemoeienissen van Blind met de scouting plaatsen de rol van de ondernemingsraad in een nieuw perspectief.

De relatie tussen Danny Blind en Frank de Boer is ook opmerkelijk te noemen. Bij Ajax vormden ze jarenlang een onafscheidelijk duo in de verdediging en aanvankelijk maakte De Boer zich ook sterk voor het behoud van Blind binnen Ajax. Niettemin was het Frank de Boer zelf die Bergkamp benaderde om assistent te worden.

Sinds Blind weer terug is in een technische functie krijgt zijn zoon Daley Blind opvallend genoeg weer speelminuten in het eerste elftal. Na falende optredens tegen PSV en VVV Venlo mocht Blind in twee maanden tijd slechts opdraven op het middenveld tegen de amateurs van Noordwijk. Daarnaast kreeg hij een invalbeurt van tien minuten als invaller voor Theo Janssen tegen Roda JC. Nu vader Danny terug is in een belangrijke functie mag zoonlief minuten maken tegen Olympique Lyon, Excelsior, Real Madrid en RKC Waalwijk.

Ajax zaterdag 3

Op 10 december wierp een aantal leden uit de ledenraad van Ajax zich, onder leiding van Piet Keizer, op als ‘redders’ van Ajax. Zij gaven aan de roddel en achterklap binnen de club volkomen zat te zijn. Opvallend genoeg spelen deze personen allemaal samen in Ajax zaterdag 3. Het gaat om Marc Stuut, Mark Geestman, Dennis Bogaard en Cees van Oevelen. Richard Louwers, die in het Parool werd genoemd als nieuwe financieel directeur, maakte ook deel uit van zaterdag 3. Ook Gideon Coronel, de zoon van, speelt in dit elftal.

Marc Stuut, Mark Geestman en Cees van Oevelen maakten de afgelopen tijd deel uit van allerlei commissies, zoals de klankbordgroep verenigingszaken, de benoemingscommissie van de huidige Raad van Commissarissen en de voordrachtscommissie van de bestuursraad. Als voorzitter van de laatste commissie gaf Geestman op 10 december zijn opdracht terug.

Tegelijkertijd boden ze enkele supportersgroepen hun visie op Ajax aan, gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:
1. Wij vinden dat de technische visie geïntroduceerd door Johan Cruijff leidend is en verankerd moet worden binnen Ajax als de Ajaxvisie;
2. Wij willen dat Johan Cruijff en Louis van Gaal om de tafel gaan zitten.
3. Wij staan achter de beslissing die een aantal maanden geleden is gemaakt om de vereniging en de NV bestuurlijk te scheiden, de ledenraad op te heffen en een bestuursraad in te stellen.

Deze drie uitgangspunten willen zij op de komende Algemene Leden Vergadering agenderen. Een initiatief dat gesteund wordt door Hein Blocks en Reinier van Dantzig, die deel uitmaakte van de commissie die de bestuursraad heeft voorgedragen, lid is van de ledenraad en meeschreef aan het rapport Coronel.

Deze visie lijkt echter meer geboren te zijn uit de wens van de heren om wat te zeggen te blijven houden in de bestuurskringen bij Ajax dan dat de visie inhoudelijk wat toevoegt. Sterker nog, hun visie staat haaks op de visie van Cruijff. Ondanks het feit dat zij het plan Cruijff door willen voeren, zinspelen zij tegelijkertijd op een soort verzoening tussen Van Gaal en Cruijff. Nu zou het kunnen dat Van Gaal zich niet als technisch directeur gaat manifesteren, maar hij heeft voorlopig alle schijn tegen vanwege de uitspraken van Ten Have, vermeld in de pleitnotities van het kamp Cruijff en vanwege het simpele feit dat hij nooit voorafgaand aan de benoeming met Cruijff en het technisch hart heeft gesproken. Daarnaast schreef Louis van Gaal in zijn periode bij Ajax als technisch directeur een technisch beleidsplan dat haaks staat op de plannen van Cruijff. Nu de statutaire benoeming van Louis van Gaal door de rechter is opgeschort, is de kans dat Van Gaal bij Ajax aan de slag gaat aanzienlijk afgenomen.

Het derde punt van de groep Geestman, dat de bestuursraad en de NV gescheiden moeten worden, is een valstrik. Het lijkt er namelijk op dat zij vinden dat de vereniging niets meer te zeggen mag hebben over het voetbal in de NV, maar niets is minder waar. In de nieuwe structuur stelt de bestuursraad de Raad van Commissarissen aan en kan deze ook weer ontslaan. De Raad van Commissarissen stelt op haar beurt de directie aan en kan deze ontslaan. Zo wordt de bestuursraad het machtigste orgaan binnen Ajax. De bestuursraad heeft immers indirect de hele club in handen.

Daar moet dus juist voetbalverstand in, zoals Cruijff dat ook wil. Dat is logisch, want op het moment dat het voetballend bij Ajax beter gaat, dan gaat het bij het bedrijf Ajax eveneens beter. Het is dus frappant dat het kamp Geestman enerzijds aangeeft dat er genoeg voetbalverstand zit in de NV zit, maar anderzijds allerlei mensen zonder verstand van topvoetbal benoemt in de bestuursraad. Alleen Ruud Suurendonk heeft dat verstand, maar die is er inmiddels vanwege de redenen, die in dit artikel worden genoemd, uitgestapt. Samenvattend is het tegenstrijdig van het kamp Geestman enerzijds een scheiding te willen aanbrengen tussen de NV en de vereniging, maar anderzijds alle touwtjes in handen te willen geven van de uit de vereniging voortkomende bestuursraad en die vol te stoppen met zakenlieden.

Daarnaast trekken de amateurs uit zaterdag 3 Piet Keizer weer uit de kast. Eerder trok Keizer zich om onduidelijke redenen terug uit het technisch platform en leverde hij even later zijn erelidmaatschap in. Eerder kon Keizer ook weinig potten breken in de functie van technisch adviseur bij Ajax. Als Keizer de sleutel had om de problemen in de jeugdopleiding op te lossen, dan had hij dat toen al kunnen doen. Bovendien heeft Keizer nauwelijks ervaring in een functie met zwaarwegende verantwoordelijkheden in de voetballerij.

Conclusie

Er is dus een vijfde colonne binnen Ajax die er alle belang bij heeft Johan Cruijff buiten de deur te houden, omdat Cruijff hun posities ondermijnt. De medische staf heeft wel erg hechte banden met verschillende scholen, waardoor er allerlei prestigeprojecten uit de grond worden gestampt, zonder dat de prestaties op medisch gebied daar beter van worden. Het kamp Coronel heeft er belang bij dat de functies waar zij al jaren in acteren blijven bestaan, terwijl Blind zijn bijnaam ‘scholletje’ weer eens eer aan doet. De amateurs uit zaterdag 3 hebben het ongetwijfeld goed voor met de club, maar lijken de expertise te missen die nodig is om de huidige problematiek te doorzien. Daarnaast hebben ze de afgelopen tijd in zoveel commissies gezeten, dat ze nauwelijks nog objectief de gang van zaken kunnen beoordelen.

De sleutel om van deze vijfde colonne af te komen ligt bij de nieuw te vormen bestuursraad. Dit wordt namelijk het machtigste orgaan binnen de club. Als de leden van Ajax Johan Cruijff op de Algemene Leden Vergadering van 22 december massaal steunen en een bestuursraad benoemen met onafhankelijke oud-voetballers, zoals Theo van Duivenbode, Ruud Suurendonk en Dick Schoenaker, dan kan Ajax eindelijk afscheid nemen van de vijfde colonne, die sportief succes jarenlang in de weg heeft gestaan en Ajax aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Voor het eerst in jaren wordt de voetbalclub Ajax dan weer geleid door voetballers.

Men kan echter ook opnieuw de fout maken zich niet openlijk uit te spreken voor Johan Cruijff. In dat geval blijft de macht van de vijfde colonne doorsijpelen binnen de club en de afgelopen jaren hebben aangetoond dat dit de kwaliteit van het voetbal bij Ajax niet ten goede komt. Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden: of men gaat verder op de weg die onder Cruijff is ingezet of men gaat terug naar het onsuccesvolle beleid van de jaren ervoor. Een makkelijke keuze, zolang de leden van Ajax maar beseffen dat de toekomst van de club afhangt van de te kiezen bestuursraad. Zij krijgen namelijk alle touwtjes in handen.

De lijntjes binnen de organisatie van Ajax schematisch uiteen gezet

Legenda pijltjes:
Rood: Da Vinci Groep
Blauw: Medische staf en VU/HvA
Groen: Zaterdag 3
Paars: Netwerk Coronel/Henrichs
Geel: Danny Blind

Zie ook:

De fluwelen revolutie tot nog toe
Interim-bestuur en bestuursraad doorgelicht

Met dank aan: Maxwell Cabelino Andrade

About Pieter Zwart

Pieter is naast eindredacteur bij Catenaccio ook bureauredacteur bij Voetbal International. Hij is al vanaf het begin betrokken bij Catenaccio. Pieter richt zich vooral op financiële en tactische analyses, maar schrijft ook andere onderzoeksartikelen. Volg Pieter op Twitter | Meer artikelen van Pieter